Skulle det uheldige ske, at at en eller flere tænder er så dårlige, at de ikke kan bevares, skal tandlægen være i stand til at fjerne tænderne hurtigt, smertefrit og på en sådan måde, at patienten ikke opfatter indgrebet som  et overgreb.