Herning Tandlægeselskab

Herningvej 10
7330 Brande
20 18 90 99
CVR nummer:    15 66 87 84    
Kontonummer:    Vestjysk Bank 7604-1453127
Kontingent 2022 - 2023: kr. 2200. Nye medlemmer kr. 1100.
Tomas Bjerre
Brande
tomas-bjerre@mail.tele.dk
Formand

Tinna Hauge Dollerup
Aulum
tinnahd@hotmail.com
Kasserer


Linette Opstrup
Herning
linetteopstrup@gmail.com
Sekretær
Agnethe Kaasgaard
Videbæk
agnethe@naadererdu.dk
Suppleant