Herning Tandlægeselskab

Herningvej 10
7330 Brande
20 18 90 99
CVR nummer:    15 66 87 84    
Kontonummer:    Vestjysk Bank 7604-1453127
Kontingent 2018 - 2019 kr. 2200. Nye medlemmer kr. 1100.
Tomas Bjerre
Brande
tomas-bjerre@mail.tele.dk
Formand

Tinna Hauge Dollerup
Aulum
tinnahd@hotmail.com
Kasserer


Kristina Bay
Herning
kristinabay@yahoo.dk
Sekretær
Agnethe Kaasgaard
Videbæk
agnethe@naadererdu.dk
Suppleant