Program for Herning Tandlægeselskab 20222/2023

I vedtægterne for Herning Tandlægeselskab står der følgende:  Herning Tandlæge Selskabs formål er at samle tandlæger i Herning til varetagelse af faglige og kollegiale, lokale interesser.
I praksis betyder det, at Herning Tandlægeselskab skal kunne tilbyde medlemmerne interessante kurser. Samtidig er Herning Tandlægeselskab et forum, hvor man skal kunne mødes med kollegerne og indtage et anstændigt måltid mad ledsaget af lige så anstændige drikkevarer. Bestyrelsen mener, at den kommende sæsons program lever op til begge dele. Vi har indskærpet over for kursusgiverne, at vores medlemmer både vil oplyses og underholdes. Bestyrelsen  kan garantere for, at alle foredragsholderne både er vidende, pædagogiske og i besiddelse af humoristisk sans.
Kurserne holdes på Hotel Eyde. Vi begynder med spisning kl. 18.15, hvis ikke der står andet.

Torsdag d. 22. september: Socialt arrangement for alle tandlæger på Højhuset-Kulturhotel.

Onsdag d. 12. oktober: Kursus med Peter Bangsgaard Stoustrup på Hotel Eyde. Peter Bangsgaard Stoustrup er lektor på Aarhus Tandlægeskole. Emnet for kurset er: "Ortodonti med alignerbehandling".

Torsdag d. 24.november: Kursus med Charlotte Risbjerg for hele klinikteamet på Hotel Eyde. Charlotte Risbjerg er cand.negot. i international forhandling og har arbejdet med relationer, konflikthåndtering og projektledelse. Emnet for kurset er: "Arbejdsmiljø".

Lørdag d. 21. januar: Nytårskur.

Tirsdag d. 21.februar: Kursus med Helle Hornhaver på Hotel Eyde. Helle Hornhaver er tandlæge og koordinator for efter- og videreuddannelse på Aarhus Tandlægeskole. Emnet for kurset er: ”Tandblegning”.

Mandag d. 20 marts: Kursus med Thomas Starch-Jensen på Hotel Eyde. Thomas Starch-Jensen er professor på Aalborg Universitet og overtandlæge på Kæbekirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Titlen på kurset er: “Anvendelse af blodpladerige produkter i tandlægepraksis. Er det et must eller nice to have?”

Mandag d. 24. april: Generalforsamling på Hotel Eyde.

Der bliver udsendt udførlig information om de enkelte arrangementer til medlemmerne.
Spørgsmål eller kommentarer kan sendes til:
herningtandlaegeselskab@hotmail.com

Kontingentet udgør 2200 kr. for aktive medlemmer. Nye medlemmer betaler 1100 kr. Betales senest d. 1./9. 2022.
Kontonummer:    Vestjysk Bank, 7604-1453127

Med venlig hilsen
Bestyrelsen