Program for Herning Tandlægeselskab 2020/2021

I vedtægterne for Herning Tandlægeselskab står der følgende:  Herning Tandlæge Selskabs formål er at samle tandlæger i Herning til varetagelse af faglige og kollegiale, lokale interesser.
I praksis betyder det, at Herning Tandlægeselskab skal kunne tilbyde medlemmerne interessante kurser. Samtidig er Herning Tandlægeselskab et forum, hvor man skal kunne mødes med kollegerne og indtage et anstændigt måltid mad ledsaget af lige så anstændige drikkevarer. Bestyrelsen mener, at den kommende sæsons program lever op til begge dele. Vi har indskærpet over for kursusgiverne, at vores medlemmer både vil oplyses og underholdes. Bestyrelsen  kan garantere for, at alle foredragsholderne både er vidende, pædagogiske og i besiddelse af humoristisk sans.
Kurserne holdes på Hotel Eyde. Vi begynder med spisning kl. 18.15, hvis ikke der står andet.

Lørdag d.12./9. k. 9.30. Afgang fra Markedspladsen i Herning.
Udflugt til Jenle og Brænderiet Limfjorden.
Vi kører til Jenle, hvor vi skal besøge Jeppe Åkjærs hjem.
https://jenle.dk/
Derefter kører vi til Brænderiet Limfjorden, som excellerer i whisky, gin, snapse med mere.
Her indtages frokosten.
http://www.braenderiet.dk/
Ledsagere betaler kr. 200.
Drikkevarer og evt. indkøb er for egen regning.
Forventet hjemkomst ca. kl. 16.00.

Torsdag d. 8./10. 2020 kl. 18.15 på Hotel Eyde. Tandlæge Lene Boldrup Birn holder følgende foredrag: "Okklussions udvikling over tid hos voksne patienter. Hvad skal man holde øje med og hvorfor?”

Tirsdag d. 10./11. 2020 kl. 18.30 på Hotel Eyde. Foredragsholder, forfatter, direktør og coach Gunnar Ørskov holder følgende foredrag : “Mens vi venter”. Der er tale om et arrangement for hele klinikken. Pris for deltagere, som ikke er medlemmer: 300 kr.

Lørdag 9./1. 2021 på Hotel Eyde: Nytårskur. Nærmere information følger.

Tirsdag 19./1. 2021 kl. 18.15 på Hotel Eyde. Lektor Lise-Lotte Kirkevang holder følgende foredrag: “Den vanskelige rodkanal, antiseptik og resorptioner”.

Onsdag d.4./3. 2021 kl. 18.15 på Hotel Eyde. Professor Rodrigo Lopez holder følgende foredrag: "Sygdomsforståelse og implikationer for vores kliniske beslutninger"

Onsdag d. 21./4. 2021 på Hotel Eyde: Generalforsamling.


Kontingentet udgør 2200 kr. for aktive medlemmer. Nye medlemmer betaler 1100 kr. Betales senest d. 1./9. 2020.
Kontonummer:    Vestjysk Bank, 7604-1453127

Med venlig hilsen
Bestyrelsen