Program for Herning Tandlægeselskab 2019/2020

I vedtægterne for Herning Tandlægeselskab står der følgende:  Herning Tandlæge Selskabs formål er at samle tandlæger i Herning til varetagelse af faglige og kollegiale, lokale interesser.
I praksis betyder det, at Herning Tandlægeselskab skal kunne tilbyde medlemmerne interessante kurser. Samtidig er Herning Tandlægeselskab et forum, hvor man skal kunne mødes med kollegerne og indtage et anstændigt måltid mad ledsaget af lige så anstændige drikkevarer. Bestyrelsen mener, at den kommende sæsons program lever op til begge dele. Vi har indskærpet over for kursusgiverne, at vores medlemmer både vil oplyses og underholdes. Bestyrelsen  kan garantere for, at alle foredragsholderne både er vidende, pædagogiske og i besiddelse af humoristisk sans.
Kurserne holdes på Hotel Eyde. Vi begynder med spisning kl. 18.15. Læg mærke til at ugedagen for arrangementerne varierer.

Tirsdag d. 24./9. 2019 kl. 18.15 på Hotel Eyde:
Tandlæge Eddie Basson
holder følgende foredrag: "Hvordan får tandlægerne et godt arbejdsliv?"

Lørdag d. 5./10. 2019:
Udflugt til Standingsmuseet i Thorsminde.
Nærmere information følger.

Torsdag d. 21./11.2019 kl. 18.15 på Hotel Eyde:
Lektor Henrik Løvschall holder følgende foredrag: "Fra stamceller til bioaktivt materiale."

Lørdag d. 11./1. 2020:
Nytårskur. Nærmere information følger.

Onsdag Tirsdag d. 28./1. 2020 kl. 18.15 på Hotel Eyde.
Professor Thomas Starch-Jensen holder følgende foredrag: "Genopbygning af processus alveolaris i overkæben enten før eller i forbindelse med implantatindsættelse."

Torsdag d. 12./3. 2020 kl. 17.00:
Rundvisning på Gødstrup Supersygehus.
Nærmere information følger.

Onsdag d. 22./4. 2020 kl. 18.30:
Generalforsamling på Hotel Eyde.

Kontingentet udgør 2200 kr. for aktive medlemmer. Nye medlemmer betaler 1100 kr. Betales senest d. 1./9. 2019.
Kontonummer:    Vestjysk Bank, 7604-1453127

Med venlig hilsen
Bestyrelsen